Promed NFZ
Luxmed
ul. Nawojowska 3
    Nowy Sącz
18 547 49 29
ul. Broniewskiego 3
    Nowy Sącz
18 449 16 92

 

Nasze placówki

 
ul. Broniewskiego 3
Nowy Sącz
 
 
18 449 16 92
515 865 622
 
 
info@promed-nowysacz.pl
rejestracja@promed-nowysacz.pl
 
ul. Nawojowska 3
Nowy Sącz
 
18 547 49 29
 
 
info@promed-nowysacz.pl
rejestracja@promed-nowysacz.pl
 

Nowy Sącz, dnia 31.10. 2023 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.09.2023 r. w wyniku podtopienia pomieszczeń archiwum Centrum Medycznego „PROMED” KLUSKA, MAZGAJ s.j., 33-300 Nowy Sącz ul. Broniewskiego 3, doszło do trwałego zniszczenia przechowywanej w nim archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentów zlikwidowanego od dnia 31.12.2019 r. podmiotu medycznego MEDIDENT s.c. J. Mazgaj P. Kluska. Krynica-Zdrój, Piłsudskiego 14. Archiwalna dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjentów: zwykłe i dane dotyczące zdrowia oraz dane osobowe zwykłe osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do informacji na temat stanu zdrowia. Konsekwencją powyżej opisanej sytuacji jest trwały brak możliwości przez osoby / organy uprawnione dostępu do archiwalnej dokumentacji medycznej, która była przechowywana w naszym archiwum. Skutkuje to również tym, iż osoby uprawnione mają ograniczone możliwości zrealizowania swoich praw dotyczących dostępu do swoich danych osobowych z art. 15-22 RODO oraz art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jeżeli macie Państwo pytania lub chcielibyście otrzymać informacje w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Niemas, adres e-mail: inspektordane@op.pl, lub info@promed-nowysacz.pl, telefonicznie pod numerem: 18 449 16 92. W celu uniknięcia w przyszłości tego typu zdarzenia zostały wdrożone przez nas stosowne środki organizacyjne i techniczne.

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również "RODO"), informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne PROMED Kluska Mazgaj s. j z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Władysława Broniewskiego 3, więcej o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych w naszej Klauzuli informacyjnej ochrona danych osobowych RODO.


Nowy Sącz, dnia 31.10. 2023 r.

Powrót

Współpraca